Jdi na obsah Jdi na menu
 


CESTY 1993 ročník: 6

18. 9. 2008

CESTY 1993 ročník: 6

 1. Øecká Metéora , RNDr. Hons R., Praha
 2. Grand Rapid ( USA ), JUDr. Hégr E ., Znojmo
 3. Oázy Velkého údolí ( Egypt ), RNDr. Hons R., Praha
 4. U chovatelù sobù Cátanù v severním Mongolsku, PhDr. Šíma J., Praha
 5. Lidé a hory Nepálu, ing. Hnyková K., Praha
 6. Expedice "Aconcagua 1993" ( Chile, Argentina ), Labuda Š ., Košice, SR
 7. Expedice "Lemuria 1993" ( Madagaskar ), ing. Kunte L., Ústí nad Labem
 8. Exotická Havai , Køíž V., San Francisco, USA
 9. Na Liparské souostroví a Sicílii za sopkami, ing. Bartoš V., Havíøov
 10. 13 000 km po Jihoafrické republice, Pavelka P . , Pøíbram
 11. Archeologická exkurze na lokalitu Tìšetice - Kyjovice , Co vìdí archeologové o cestování PhDr.Kazdová E., Brno
 12. Pákistán 1993 , RHDr.Hnyk L., Praha
 13. Thajsko-Thailand, Dammerer L.a A., Linz, Rakousko
 14. Arizonská divoèina - z cest po USA I.èást , Roušar F . , Borová u Polièky

Udìlení ceny za rok 1993 :
  Založení prestižní Ceny Nadace World Heritage pøi Slezské universitì v Opavì za nejzajímavìjší pøednášku o památkách èi kulturním,pøírodním dìdictví zapsaným v „Listinì památek kulturního a pøírodního dìdictví lidstva„ UNESCO.

 1. RNDr.Hons R., Praha - za pøednášku : Øecká Meteora