Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak to začalo - počátky setkání CESTY v Prosiměřicích

18. 11. 2008

Obrazek Kolem obou protagonistů se sešlo asi 15 – 20 stejně smýšlejících přátel. Vytvořili jsme dokonce klubovou vlajku, razítko a trička se znakem, který vymyslel Jaromír, vedli kroniku a fotodokumentaci našich akcí. Ovšem nesplňovalo to představy dalekého cestování, o kterém jsme společně při nekonečných debatách snili.

V Brně při tehdejším školském  „Klubu Bedřich Václavka“ existovalo již několik let „Zeměpisné sdružení“ (existuje dodnes –  http://www.sweb.cz/zemsdr/) založené ObrazekRNDr. Janem Bínou (čestným členem Globe), kam jsme často jezdili na přednášky, získávali nové kontakty na cestovatele a další inspiraci. Několikrát jsme také v Brně přednášeli a do současnosti přispíváme do vydávaného zpravodaje „Země a cesty“ svými cestopisnými črtami.

V polovině osmdesátých let jsme na základě pozvání zakladatele rovněž neoficiálního „Orient Clubu“ a našeho přítele Karla Šmída (čestný člen Globe) z Přelouče, jezdili do Holic na  velice zajímavá a známá „Africká sypozia“ pořádaná vedením tamního KD a „Památníku dr. Holuba“ v Holicích (http://www.kd.holice.cz/pamatnik_emila_holuba/ ). Každoroční sympozia byla věnována nejen cestovateli Dr. Holubovi a lékaři Albertu Schweitzerovi, ale i všemu co se nějakým způsobem týkalo Afriky. Přednášeli většinou profesionální pracovníci Obrazekrůzných ústavů zaměřených na studium Afriky, nebo lékaři či geologové, kteří v různých zemích Afriky pobývali a pracovali.Tam jsme získali další četné podněty, které jsme doma v Prosiměřicích podrobně probírali. V roce 1986 jsme se aktivně zapojili do hlavního programu v Holicích přednáškami „Alžírská Konstantína“ (J. Polák) a „Sukulentní rostliny Jižní Afriky“ (J.Hladík). Tam jsme se také poprvé setkali  a spřátelili s místopředsedkyní „Společnosti přátel Afriky“ (http://www.spa.afrikaonline.cz/ ), Ing. Marií Hruškovou (čestná členka Globe). V Holicích jsme získali značný přehled, kontakty a navíc velikou touhu něco podobného, ale podle vlastních představ uspořádat v Prosiměřicích.

Postupně dozrávala myšlenka uspořádat podobné setkání přátel turistiky a cestování s možností vzájemného poznání, seznámení se s cestovateli a být aktivními členy různých expedicí. V tom nám velice pomáhal Karel Šmíd s neuvěřitelným množstvím kontaktů a známých, jež se dostali do světa. Protože v Prosiměřicích ani v blízkém okolí se nenarodil žádný „slavný cestovatel“ abychmo mohli k jeho pocte něco podobného uspořádat, rozhodli jsme se, že první setkání postavíme na zcela Obrazeknetradičním a originálním základě. A jak jinak, když žijeme v úrodném vinařském kraji a vinařské obci, nežli pozvání cestovatelů a lidí „stejné krevní skupiny!, jak s oblibou říkával Karel Šmíd, k ochutnání burčáku a při té příležitosti můžeme diskutovat či promítat diapozitivy z cest po světě a případně realizovat naše dlouho probírané záměry. Po pravidelném a dlouhém uvažování u nejdné sklenky vína a horečnaté korespondenci s Karlem Šmídem (Přelouč), Ing. Lumírem Pecoldem (Frýdek Místek), Jardou Hrdým (Husinec) a dalšími přáteli, jsme se rozhodli uspořádat první setkání v září 1988. V září proto, že je to doba vinobraní a burčáku, cestovatelská sezóna v té době končila (kdepak jezdit do světa celoročně, jak je to dnes běžné) a bude tak prostor pro vzájemné sdělování zážitků při sklence dobrého pití.

Ovšem uspořádat takovou akci nebylo v té době zase tak jednoduché, jak jsme si představovali. WWC pod jehož hlavičkou jsme chtěli setkání uspořádat byl neoficiální, nepovolený klub a ještě navíc s anglickým názvem to bylo na pováženou!

Protože jsme potřebovali celou akci nějak „zastřešit“ využili jsme místního Střediskového klubu pracujících (SKP). Dostali jsme k dispozici areál "Střelnice" Svazarmu  včetně přednáškového salonku a ubytovny. Při dalších debatách jsme se nakonec shodli na názv u celé akce. Pojmenovali jsme setkání CESTY a tento název se zachoval do dnešních dnů….

ObrazekPrvní setkání i několik dalších proběhlo v srdečné, přátelské atmosféře, která se v pozdějších létech po přesunu do Kulturního domu v centru obce díky podstatnému zvýšení účastníků trochu vytratila. Na první ročníky na Střelnici všichni velice rádi a docela nostalgicky vzpomínáme.

 

(Poznámka: Další podrobnosi a fotografie  z historie setkání CESTY, klubu atd. je možné se dočíst v publikaci, kterou jsme vydali v edici Kronika klubu při příležitosti 20. výročí setkání cestovatelů CESTY  v roce 2007. Název, obsah  i obálka jsou uvedeny na stránkách „Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice, o.s.“  www.hazglobe.estranky.cz  v odkaze  Klubové tiskoviny )

 

 Obrazek